Pia Lindequist-Sillanpää


Asiakkaiden kohtaamisessa, arvioinnissa, hoidon suunnittelussa ja työtavoissa taustalla on psykologin tutkinto ja 4-vuotinen psykoterapiakoulutus + työkokemus kehityspsykologiaan, persoonallisuuspsykologiaan ja mielenterveyden ongelmiin perehtyneenä. Lisäksi olen suorittanut erityispedagogiikan syventävät opinnot.
Työotteeni ylemmän erityistason psykoterapeuttina perustuu kognitiivisen psykoterapian teorioihin ja menetelmiin: olennaista on tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen tunnistaminen, niiden erottaminen toisistaan, säätely ja tavoitetta kohti muuttaminen.
Olen vuodesta 2002 toiminut Kelan kuntoutuspsykoterapeuttina, erityisalana lapset ja nuoret: ensin Seinäjoen Keskussairaalan piirissä, viimeiset kahdeksan vuotta Kanta-Hämeessä.
30 vuoden työkokemuksen myötä on luonnollisesti kehittynyt ”Pian terapia”, mikä merkitsee itselleni toimivimpien ja sopivimpien menetelmien kehittämistä asiakkaiden ajatusten ja tunteiden hahmoksi saamiseen. Riippuen asiakkaan orientoitumisesta voin käyttää terapiatyössä valokuvausta, rakentelua, piirroksia ja musiikkia sekä asuinpaikkani tuomana erikoisuutena eläin- ja luonto-avusteista terapiaa.

Paluu